uživatel : unknown 18.7.2024 4:17:47
 
přihl. jméno :
heslo :

149227
 

MODES je určen pro výpočet přechodných dějů (dynamickou simulaci) v elektrizační soustavě (ES) na osobních počítačích a umožňuje modelovat:

 • krátkodobou dynamiku generátorů při poruchách typu zkratů (hrozba ztráty synchronismu),
 • střednědobou dynamiku související s činností primární regulace a regulace otáček po vzniku deficitu činného výkonu výpadky bloků nebo přechodem části ES do ostrovního režimu (hrozba frekvenčního kolapsu),
 • dlouhodobou dynamiku související jednak s činností sekundární regulace P a f po vzniku deficitu činného výkonu a jednak s činností automatické změny odboček traf a omezovačů proudů regulátorů buzení generátorů po vzniku deficitu jalového výkonu změnami zatížení, výpadky bloků nebo vedení (hrozba napěťového kolapsu),
 • dynamiku asynchronních motorů při spouštění a samonajíždění (skupinový doběh a opětný rozběh po beznapěťové pauze),
 • statickou stabilitu - jako odezvu soustavy na malé změny stavových veličin.

Dynamická simulace ES obsahuje tyto fáze:

 1. získání výchozího chodu sítě
 2. ladění výchozího ustáleného stavu
 3. přiřazení bloků do napájecích uzlů
 4. inicializace modelů bloků, zátěže, automatik, logik , regulačních traf a centrálních regulátorů P/f
 5. určení poruch, odpovídajících zásahů a tvorba scénářů
 6. simulační výpočty
 7. analýzu výsledků.

Balík programů MODES obsahuje prostředky umožňující a usnadňující práci ve všech těchto fázích.a může se uplatnit zejména v těchto oblastech:

 • výuka a studium přechodných dějů v ES a ve vlastní spotřebě
 • studie propojení různých elektrizačních soustav
 • tvorba ochranných plánů proti šíření velkých poruch v elektrizační soustavě
 • tvorba obnovovacích plánů po rozpadu elektrizační soustavy
 • kontrola a optimalizace parametrů (případně struktury) sekundární regulace P/f i U/Q
 • nastavení ochran a automatik
 • zjišťování nadproudů a přepětí pro dimenzování zařízení.

S použitím programu se může uživatel seznámit v dokumentaci, která je dostupná jednak ve formě dokumentů programu WORD v adresáři DOKUMENTY na instalačním CD. Uživatelské rozhraní MODMAN obsahuje integrovanou dokumentaci, členěnou ve stromové struktuře do jednotlivých kapitol, zobrazovaných v textovém okně, odkud se dají jednotlivé části kopírovat i tisknout. Další možnosti jako hypertextové odkazy a vyhledávání pojmů poskytuje kontextová elektronická nápověda dostupná z uživatelského rozhraní MODMAN.

Součástí dodávky jsou hotové případy (sada vstupních dat jednoho výpočtu mající svoji identitu -jméno, autora, datum vzniku a poslední modifikace a popis) a projekty (množina případů, řešících daný problém), které ukazují možnosti programu. Jednotlivé projekty jsou popsány v Průvodcích včetně prostředků a postupů, které MODES umožňuje pří dynamické simulaci elektrizační soustavy.

Základní obrazovka (tzv.grafika) programu MODES je na následujícím obrázku:


Design by Pavel Vágner ©, Copyright 2002, All rights reserved