uživatel : unknown 18.7.2024 2:38:33
 
přihl. jméno :
heslo :

149219
 
Základní přehled o práci se síťovým simulátorem MODES a o předinstalovaných standardních projektech dává přiložený stručný průvodce. Podrobnější průvodci jsou součástí instalačního disku.

Stručný průvodce

Rozdělení přechodných dějů v elektrizační soustavě

Rozdělení přechodných dějů symbolicky ukazuje obrázek, kde na vodorovné ose je vynesen časový rozsah, v kterém děje vyšetřujeme. Ve spodní části obrázku v plných obdélnících jsou naznačeny zařízení, které tyto děje ovlivňují a tudíž musí být zahrnuty v příslušném matematickém modelu. Ve střední části v tečkovaných obdélnících jsou některé příčiny, které způsobují přechodné děje. Mohou mít jak poruchový (zkraty nebo výpadky zařízení) nebo provozních charakter (změny zatížení nebo zásahy obsluhy).

Krátkodobá dynamika: desítky milisekund až několik sekund

V této kapitole se vysvětluje pojem blok, jsou popsány modely generátorů a budících systémů a jejich vliv na stabilitu synchronního stroje. Je vysvětlena uhlová stabilita (v anglické terminologii se používá také pojem "transient stability")a jsou ukázány praktické příklady výpočtu.

Krátkodobá dynamika

Dlouhodobá dynamika – frekvenční stabilita: minuty až hodiny

V této kapitole se vysvětluje činností sekundární regulace frekvence a předávaných výkonů po vzniku deficitu činného výkonu.

Frekvenční stabilita

Vzorové projekty

Při instalci balíku programů se instalují do pracovního adresáře standardní projekty a případy, které demonstrují výpočetní schopnosti programu a mohou sloužit jako východisko pro další výpočty. V posledních čtyřech verzích byly doplněny novými případy následující projekty:

WIND_TUR - demonstrace modelování větrných turbín

Popis nových případů

ISLAND - demonstrace ostrovního provozu

Popis nových případů

SHORT - demonstrace fungování modelů ochran při poruchách typu zkratu

Popis nových případů

PHOTOVOL - demonstrace modelování fotovoltaických elektráren

Popis nových případů

3W_TRANS - demonstrace modelování trojvinuťových trafa a traf s regulací fáze (příčná regulace a PST)

Popis nových případů


Design by Pavel Vágner ©, Copyright 2002, All rights reserved